Видача кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника

Назва послуги: Видача кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: У місячний строк

Результат надання: Рішення про здачу кваліфікаційного іспиту, рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва встановленого зразка сільськогосподарського дорадника (сільськогосподарського експерта-дорадника), рішення про нездачу кваліфікаційного іспиту

Способи отримання результату: Регіональні кваліфікаційні комісії ведуть облік поданих заяв, узгоджують час і місце проведення кваліфікаційного іспиту, інформують про це осіб, які подали заяви та допущені до здачі такого іспиту, але не пізніше ніж за 15 днів до дати складання кваліфікаційного іспиту. Засідання регіональних кваліфікаційних комісій відбувається щокварталу. Складання кваліфікаційних іспитів проводиться відповідно до програми. На підставі відомості про складання кваліфікаційного іспиту голова кваліфікаційної комісії видає кваліфікаційне свідоцтво встановленого зразка сільськогосподарського дорадника (додаток 4 до Положення) та сільськогосподарського експерта-дорадника (додаток 5 до Положення), про що складається відповідний акт.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: