Внесення змін до Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві

Назва послуги: Внесення змін до Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: У місячний термін

Результат надання: Включення до Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві.

Способи отримання результату: Відомості, зазначені у Державному реєстрі селекційних досягнень у тваринництві можуть зазнати змін щодо: - складу авторів селекційного досягнення; - основних показників продуктивності згідно з пунктами 2.4, 2.5 Порядку проведення державної реєстрації селекційних досягнень; - виправлення помилок (граматичних, синтаксичних, інформаційних тощо). Внесення змін до Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві проводиться відповідно до наказу Мінекономіки за зверненням оригінаторів (авторів), власників імпортованих тварин до Міністерства, яке містить: - повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) оригінатора (авторів) селекційного досягнення; - пропозиції щодо внесення змін; - обґрунтування необхідності внесення змін. Звернення підписується керівником оригінатора, авторами селекційного досягнення або власником тварини (у разі імпорту) та скріплюється печаткою.

Порядок оскарження: Згідно діючого законодавства у судовому порядку