Прийняття рішення про внесення змін до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин за клопотанням володільця (володільців) патенту на сорт рослин

Назва послуги: Прийняття рішення про внесення змін до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин за клопотанням володільця (володільців) патенту на сорт рослин

Адміністративний збір: 600,00 грн.

Строк надання послуги: 10 календарних днів

Результат надання: Рішення про внесення змін до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин, патент на сорт рослин

Способи отримання результату: Для внесення змін до відомостей, зазначених у Реєстрі патентів, володілець патенту звертається до Мінекономіки з клопотанням в довільній формі, що складене державною мовою і повинне містити: номер патенту; зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами); назву сорту та номер заявки; ім’я (найменування) володільця (володільців) патенту; адреса для листування за клопотанням; опис змін, які вносяться до Реєстру патентів; підстави зміни щодо особи володільця (володільців) патенту (в разі внесення таких змін) та про видачу завіреної копії патенту.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: