Видача свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)

Назва послуги: Видача свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Прийняття рішення про допуск або відмову у допуску кандидата до складання кваліфікаційного іспиту з дня надходження заяви - 10 робочих днів Видача свідоцтва з дати проведення кваліфікаційного іспиту - 15 робочих днів

Результат надання: Видача свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) або відмова у видачі свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)

Способи отримання результату: Рішення про допуск або відмову у допуску кандидата до складання кваліфікаційного іспиту приймається Мінекономіки протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви та вручається (надсилається) кандидату не пізніше наступного робочого дня після його прийняття. Кандидату, який успішно склав кваліфікаційний іспит, Мінекономіки видає свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) не пізніше 15 робочих днів з дати проведення кваліфікаційного іспиту. Свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) є безстроковим та видається безоплатно.

Підстави для відмови: 1 Кандидат уже є аудитором із сертифікації, дія свідоцтва якого тимчасово зупинена 2 Кандидат раніше був аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) та з дня прийняття рішення про позбавлення його права провадити діяльність у сфері насінництва і розсадництва відповідно до частини третьої статті 28 Закону минуло менше п’яти років 3 Наявність у кандидата стажу роботи за спеціальністю в межах вищої агрономічної освіти менше одного року 4 Кандидат раніше не склав кваліфікаційний іспит та станом на день прийняття Мінекономіки рішення про допуск або відмову у допуску до складання кваліфікаційного іспиту минуло менше двох місяців з дня складання таким кандидатом зазначеного вище кваліфікаційного іспиту 5 Набрання чинності рішенням суду про визнання кандидата особою з обмеженою дієздатністю або недієздатною 6 Виявлення у поданій заяві та документах, що до неї додаються, недостовірної інформації 7 Відсутність у кандидата вищої агрономічної освіти

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: