Внесення відомостей до реєстру заявок на сорти рослин

Назва послуги: Внесення відомостей до реєстру заявок на сорти рослин

Адміністративний збір: 1300 грн.

Строк надання послуги: У місячний строк

Результат надання: Внесення відомостей до реєстру заявок на сорти рослин або відмова у внесенні відомостей до реєстру заявок на сорти рослин

Способи отримання результату: Для внесення до реєстру заявок заявник (заявники) подає (подають) до Мінекономіки клопотання у довільній формі, складене державною мовою, яке має містити: - зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами); - запропоновану назву сорту (українською мовою та мовою заявника); - номер та дату подання заявки; - ім’я (найменування) заявника (заявників); - адресу для листування за клопотанням; - опис змін, які вносяться до реєстру заявок. Після внесення відомостей до реєстру заявок Мінекономіки у своєму офіційному виданні “Охорона прав на сорти рослин” та на офіційному веб-сайті (https://agro.me.gov.ua/ua) кожні два місяці здійснює публікацію таких відомостей: номер та дата подання заявки; дата пріоритету (якщо заявлено пріоритет); ім’я (найменування) заявника (заявників); зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами); запропонована назва сорту (українською мовою та мовою заявника); вид прав; ім’я автора (авторів) сорту рослин.