Видача ветеринарних документів: міжнародних ветеринарних сертифікатів (для держав — членів СНД — ветеринарних свідоцтв за формами № 1, 2 і 3) при переміщенні за межі України; ветеринарних довідок — при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною); ветеринарних свідоцтв (для України — за формами № 1 і 2) — при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

Назва послуги: Видача ветеринарних документів: міжнародних ветеринарних сертифікатів (для держав — членів СНД — ветеринарних свідоцтв за формами № 1, 2 і 3) при переміщенні за межі України; ветеринарних довідок — при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною); ветеринарних свідоцтв (для України — за формами № 1 і 2) — при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

Адміністративний збір: 18,09 гривні - за видачу ветеринарного свідоцтва (для України - за формами № 1 та 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст; 14,85 гривні - за видачу міжнародного ветеринарного сертифіката (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва за формами № 1, 2 та 3) - при переміщенні за межі України; 14,46 гривні - за видачу ветеринарної довідки - при переміщенні в межах району

Строк надання послуги: Не пізніше ніж через місяць з дати надходження документів на розгляд.

Результат надання: Видача відповідного ветеринарного документа

Способи отримання результату: Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу.

Підстави для відмови: 1. Недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством; ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті); 2. Неможливість безпосереднього огляду об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду; 3. Відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об'єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: