Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

Назва послуги: Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Приймається рішення про видачу документа дозвільного характеру або про відмову у її видачі у строк не більше десяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу документа дозвільного характеру та документів, що додаються до заяви

Результат надання: Видача підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову

Способи отримання результату: Направлення результатів поштою, факсом або отримання суб’єктом звернення особисто

Підстави для відмови: - подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком; - виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей; - негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документу дозвільного характеру

Порядок оскарження: Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: