Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики за заявою ліцензіата

Назва послуги: Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики за заявою ліцензіата

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: 5 робочих днів

Результат надання: Повідомлення про анулювання ліцензії

Способи отримання результату: Особисто, поштовим відправленням, в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку

Підстави для відмови: Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Порядок оскарження: Звернення до Експертно-апеляційної ради створеної при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: