Переоформлення форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Назва послуги: Переоформлення форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Протягом двох робочих днів з дна одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї. Переоформлений на новому бланку документ дозвільного характеру з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення документа дозвільного характеру

Результат надання: Видача переоформленої форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного т патагонського іклачів

Способи отримання результату: Направлення поштою, факсом або отримання її суб’єктом звернення особисто

Підстави для відмови: Подання судновласником документів, необхідних для одержання переоформленої форми у неповному обсязі. Виявлення в документах недостовірних відомостей

Порядок оскарження: Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: