Видача форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Назва послуги: Видача форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Приймається рішення про видачу документа дозвільного характеру або про відмову у його видачі у строк не більше десяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів та документів, що додаються до заяви

Результат надання: Видача форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного т патагонського іклачів

Способи отримання результату: Направлення поштою, факсом або отримання її суб’єктом звернення особисто

Підстави для відмови: Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документу дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком; Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей; Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документу дозвільного характеру

Порядок оскарження: Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».