Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України

Назва послуги: Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України

Адміністративний збір: За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом

Строк надання послуги: Строк прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Результат надання: Надання суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі.

Способи отримання результату: Документи можуть бути подані до Держрибагентства та отримані від нього за вибором здобувача ліцензії: - нарочно; - поштовим відправленням з описом вкладення; - в електронній формі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Підстави для відмови: Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам. Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення наявності розбіжності між даними у підтвердних документах та фактичним станом цього суб’єкта господарювання на момент подання документів. Наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства.

Порядок оскарження: Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: