Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт

Назва послуги: Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: З дня надходження заяви та повідомлення

Результат надання: Декларація про початок виконання підготовчих робіт стосується об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1), середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2), розташованих у межах сіл, селищ та міст (крім міст, які є адміністративними центрами областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, міст Києва, Севастополя), а також щодо всіх об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними (СС3) наслідками, розташованих у межах населених пунктів, а також щодо всіх об’єктів на територіях, де сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань держанного архітектурно-будівельного контролю. Внесення інформації, зазначеної у повідомленні, до єдиного реєстру документів, шо дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів. Виключення відомостей щодо внесених даних, зазначених у декларації, з єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт І засвідчують прийнятгя в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

Способи отримання результату: Умови отримання послуги: 1. У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення анвторського і технічного нагляду під час виконання підготовчих робіт. 2. Виявлення замовником технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у поданому повідомленні про початок виконання підготовчих робіт або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних. Подається особисто замовником (його уповноваженою особою) або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур в будівництві. Інформація щодо внесення змін до зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції України у розділі «Реєстр дозвільних документів» в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

Підстави для відмови: Повертає декларацію замовникові для усунення виявлених недоліків, якщо у декларації не відображено інформації щодо замовника, назви чи адреси об'єкта будівництва, документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків, визначених частиною четвертою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»), містобудівних умов та обмежень (крім об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються), проектувальника, головного архітектора та/або головного інженера проекту, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду

Порядок оскарження: Рішення про реєстрацію або повернення для усунення виявлених недоліків декларації може бути розглянуто у порядку нагляду Держархбудінспекцією (без права реєстрації декларації) або оскаржено до суду

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: