Повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт

Назва послуги: Повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: З дня надходження заяви та повідомлення

Результат надання: Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт стосується об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1), середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2), розташованих у межах сіл, селищ та міст (крім міст, які є адміністративними центрами областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, міст Києва, Севастополя), а також щодо всіх об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними (СС3) наслідками, розташованих у межах населених пунктів, а також щодо всіх об’єктів на територіях, де сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань держанного архітектурно-будівельного контролю. Внесення достовірних даних у повідомлення та до єдиного реестру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і тасвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

Способи отримання результату: Умови отримання послуги: 1. У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення анвторського і технічного нагляду під час виконання підготовчих робіт. 2. Виявлення замовником технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у поданому повідомленні про початок виконання підготовчих робіт або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних. Подається особисто замовником або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур в будівництві. Інформація про результат розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції України у розділі «Реєстр дозвільних документів» у єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

Підстави для відмови: Відсутні

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: