Анулювання форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів за заявою суб’єкта господарювання

Назва послуги: Анулювання форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів за заявою суб’єкта господарювання

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання документа дозвільного характеру

Результат надання: Анулювання форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного т патагонського іклачів

Способи отримання результату: Направлення поштою, факсом або отримання її суб’єктом звернення особисто

Порядок оскарження: Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: