Продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин

Назва послуги: Продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин

Адміністративний збір: Розмір збору за продовження строку дії дозволу (крім нафти та газу) справляється у розмірі, визначеному згідно з додатком 2 до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

Строк надання послуги: Рішення про продовження строку дії дозволу приймається протягом 45 днів після надходження документів у повному обсязі. Надання примірника дозволу, строк дії якого продовжено (крім випадків, передбачених пунктом 7 приміток до додатка 1), здійснюється: протягом 20 робочих днів після прийняття рішення про продовження строку дії дозволу - для горючих корисних копалин; протягом 20 робочих днів після сплати у повному обсязі збору за продовження строку дії дозволу у розмірі, визначеному згідно з цим пунктом, - крім горючих корисних копалин.

Результат надання: Спеціальний дозвіл на користування надрами.

Способи отримання результату: Надається особисто надрокористувачу або його уповноваженому представнику.

Підстави для відмови: Надрокористувачеві відмовляється у продовженні строку дії дозволу у разі: - невиконання ним умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою; - прийняття органом місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства; - подання заявником документів не в повному обсязі; - виявлення у поданих документах недостовірних даних; - невідповідності документів, поданих заявником, вимогам пункту 14 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі - Порядку); - наявності інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні; - наявності зауважень Мінприроди щодо продовження строку дії дозволу відповідно до природоохоронного законодавства, передбачених пунктом 25 Порядку.

Порядок оскарження: Відмова у продовженні строку дії спеціального дозволу на користування надрами може бути оскаржена в установленому законодавством порядку.