Внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами

Назва послуги: Внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви про внесення змін до дозволу та документів, що додаються до неї, заявникові надається дозвіл на новому бланку з урахуванням відповідних змін або вмотивовану відмову.

Результат надання: Спеціальний дозвіл на користування надрами

Способи отримання результату: Надається особисто надрокористувачу або його уповноваженому представнику

Підстави для відмови: Надрокористувачеві відмовляється у внесенні змін до дозволу у разі: - невиконання ним умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою; - прийняття органом місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства; - подання заявником документів не в повному обсязі; - невідповідності документів, поданих заявником, вимогам пункту 17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами; - невиконання програми робіт на ділянках надр, на користування якими заявнику вже надано дозвіл, виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовано в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення, крім випадків визнання таких приписів або розпоряджень недійсними або дію яких зупинено згідно з рішенням суду.

Порядок оскарження: Відмова у внесенні змін до дозволу може бути оскаржена в установленому законодавством порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: