Надання без проведення аукціону спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин

Назва послуги: Надання без проведення аукціону спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин

Адміністративний збір: За надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону справляється збір у розмірі, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого доходу на аукціоні відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1374.

Строк надання послуги: Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається протягом 30 днів після отримання всіх погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615. Надання дозволу без проведення аукціону здійснюється протягом 20 робочих днів після сплати у повному обсязі збору за надання спеціального дозволу.

Результат надання: Спеціальний дозвіл на користування надрами

Способи отримання результату: Надається особисто надрокористувачу або його уповноваженому представнику.

Підстави для відмови: Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні (крім підпункту 16 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі - Порядку) дозволу є: подання заявником документів не в повному обсязі; виявлення у поданих документах недостовірних даних; невідповідність документів, поданих заявником, вимогам пункту 8 цього Порядку; наявність інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні; відмова органів, зазначених в абзацах другому і третьому пункту 9 Порядку, у погодженні надання надр у користування; наявність зауважень Мінприроди щодо надання дозволу відповідно до природоохоронного законодавства, передбачених пунктом 25 Порядку. Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу відповідно до підпункту 16 пункту 8 Порядку є: подання заявником документів, визначених Порядком реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженим Кабінетом Міністрів України, не в повному обсязі; невідповідність документів, поданих заявником, вимогам Порядку реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженого Кабінетом Міністрів України; наявність дозволів на користування ділянками надр, які перетинаються з ділянками надр, щодо яких подано до органу з питань надання дозволу заяву відповідно до підпункту 16 пункту 8 Порядку; виявлення у поданих документах недостовірних даних; відмова органів, зазначених в абзацах другому, четвертому пункту 9 Порядку, у погодженні надання дозволу.

Порядок оскарження: Відмова у наданні спеціального дозволу на користування надрами може бути оскаржена в установленому законодавством порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: