Видача дозволу на виконання будівельних робіт

Назва послуги: Видача дозволу на виконання будівельних робіт

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня реєстрації заяви

Результат надання: Дозвіл на виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2) та значними (ССЗ) наслідками, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2), розташованих у межах сіл, селищ та міст (крім міст, які є адміністративними центрами областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, міст Києва та Севастополя), а також щодо всіх об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із значними наслідками (ССЗ), розташованих у межах населених пунктів, а також на територіях, де сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельної о контролю.

Способи отримання результату: Підставою для одержання адміністративної послуги є початок виконання будівельних робіт на об'єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (ССЗ) наслідками. розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2), розташованих у межах сіл, селищ та міст (крім міст, які є адміністративними центрами областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, міст Києва та Севастополя), а також щодо всіх об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (ССЗ), розташованих у межах населених пунктів. Подання документів здійснюється через центр надання адміністративних послуг або подаються особисто замовником (його уповноваженою особою), або надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві. Дозвіл на виконання будівельних робіт направляється через центр надання адміністративних послуг, або дозвіл на виконання будівельних робіт направляється замовнику засобами поштового зв'язку. Інформація щодо виданого дозволу на виконання будівельних робіт розміщується на офіційному сайті Держархбудіиспекції у розділі «Реєстр дозвільних документів» в єдиному реєстрі документів, що даюіь право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

Підстави для відмови: 1) неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу; 2) невідповідність поданих документів вимогам законодавства; 3) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: