Інформація про заборгованість із заробітної плати підприємств (установ, організацій)

Назва послуги: Інформація про заборгованість із заробітної плати підприємств (установ, організацій)

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Щотижнево або на момент виникнення/зміни заборгованості

Результат надання: Подання інформації про заборгованість з виплати заробітної плати

Способи отримання результату: Інформацію мають подавати лише ті роботодавці, у яких існує заборгованість.