Атестація лікарів

Назва послуги: Атестація лікарів

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: В десятиденний строк з дня атестації

Результат надання: Посвідчення затвердженого зразка

Способи отримання результату: Лікарям, яким присвоєно (змінено) кваліфікаційну категорію, видається посвідчення затвердженого зразка Лікарям кому підтверджено попередню присвоєну категорію, - ставиться відповідна відмітка у раніше виданому посвідченні або видається нове посвідчення, якщо відсутнє місце для відміток у попередньому посвідченні, у двотижневий строк з дня атестації

Підстави для відмови: У наданні адміністративної послуги може бути відмовлено у разі подання неповного пакета документів, або у разі відмови на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за рішенням комісії ЦАК МОЗ України

Порядок оскарження: При незгоді лікаря з результатом атестації він може оскаржити рішення атестаційної комісії, подавши відповідну заяву до ЦАК МОЗ України в місячний строк з дня видачі (продовження) посвідчення або витягу із протоколу засідання комісії. Рішення ЦАК є остаточним

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: