Реєстрація правил страхування, змін та (або) доповнень до них

Назва послуги: Реєстрація правил страхування, змін та (або) доповнень до них

Адміністративний збір: Плата законодавством не встановлена

Строк надання послуги: У разі подання правил страхування разом із заявою про видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування – при видачі ліцензії. У разі подання правил страхування, змін та (або) доповнень до них разом з супровідним листом (окремою заявою) – не більше 30 календарних днів з дня подання страховиком заяви та документів, необхідних для отримання послуги

Результат надання: Зареєстровані правила страхування, змін та (або) доповнень до них

Способи отримання результату: Отримання зареєстрованих правил страхування, змін та (або) доповнень до них суб'єктом звернення особисто або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб'єкта звернення

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: