Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Назва послуги: Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Адміністративний збір: 73 грн.

Строк надання послуги: Витяг видається у день звернення заявника до відділу державної реєстрації актів цивільного стану; направляється заявнику наступного робочого дня у разі надіслання поштовим зв'язком заяви, на якій справжність підпису заявника, а також вірність копій паспорта громадянина України або паспортного документа та документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки, відповідним чином засвідчені, додано платіжний документ

Результат надання: Відповідний витяг з Реєстру про державну реєстрацію актів цивільного стану

Способи отримання результату: Витяг з Реєстру видається у відділі незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника; при надісланні поштовим зв'язком заяви, на якій справжність підпису заявника, а також вірність копій паспорта громадянина України або паспортного документа та документів, шо підтверджують родинні чи сімейні стосунки, відповідним чином засвідчені, витяг з Реєстру надсилається заявнику поштовим зв'язком. Також можна отримати в електронному вигляді за посиланням https://online.minjust.gov.ua/dokumenty/zayava/

Підстави для відмови: Подання заяви особою, що не має права на отримання витягу; непред'явлення документа про внесення плати за видачу витягу в повному обсязі; відсутності в заяві чи наведення не в повному обсязі необхідних відомостей, а саме прізвища, ім'я та по батькові, дати та місця народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит; серії і номера свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акту цивільного стану, дати його видачі; реєстраційного номера, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану

Порядок оскарження: Дії або бездіяльність працівників органу державної реєстрації актів цивільного стану можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та/або до суду

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: