Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану

Назва послуги: Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану

Адміністративний збір: Державне мито у розмірі 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів і ромадяп (0,51 грн.) Від сплати державного мита звільняються: громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждадих внаслідок Чорнобильської катастрофи; громадяни, віднесені до третьої категорії постраждадих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років; громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди І та ІІ групи

Строк надання послуги: Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану здійснюється у день звернення суб'єкта до відділу

Результат надання: Відповідне свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану

Способи отримання результату: Свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану отримується у відділі державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання. При надісланні заяви поштовим зв'язком свідоцтво отримується у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника. Адміністративну послугу можна замовити в електронному вигляді за посиланням: https://obu.org.ua/dokumenty/zayava/

Підстави для відмови: Непред’явлепня документів, необхідних для отримання послуги; відсутність відповідного актового запису про державну реєстрацію акту цивільного стану

Порядок оскарження: Дії або бездіяльність працівників органу державної реєстрації актів цивільного стану можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та/або до суду

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: