Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (Для професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду)

Назва послуги: Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (Для професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду)

Адміністративний збір: 3 000,00 грн.

Строк надання послуги: Три місяці з дня надходження до НКЦПФР заяви та відповідного пакету документів. Для перевірки інформації про іноземних юридичних осіб або фізичних осіб - іноземців, включених до структури власності юридичної особи, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, строк розгляду документів становить шість місяців.

Результат надання: Ліцензія

Способи отримання результату: Отримання Ліцензії здійснюється керівником заявника особисто або через уповноважену особу

Підстави для відмови: Відсутні

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: