Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності

Назва послуги: Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності

Адміністративний збір: 3000,00 грн.

Строк надання послуги: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку видає ліцензію на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку чи відмовляє в її видачі протягом трьох місяців з дня надходження документів, зазначених у частині другій статті 271 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Для перевірки інформації про іноземних юридичних осіб або фізичних осіб - іноземців, включених до структури власності юридичної особи, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, строк розгляду документів становить шість місяців. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань. Письмове повідомлення про прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії (з доданням копії відповідного рішення) надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії та відповідних документів).

Результат надання: Ліцензія

Способи отримання результату: Письмове повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії. Отриманні ліцензії особисто або за дорученням.

Підстави для відмови: Відсутні

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: