Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям (Для банків, які не отримували ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та для небанківських фінансових установ, які не є професійними учасниками фондового ринку)

Назва послуги: Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям (Для банків, які не отримували ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та для небанківських фінансових установ, які не є професійними учасниками фондового ринку)

Адміністративний збір: 3000,00 грн

Строк надання послуги: Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку видає ліцензію на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку чи відмовляє в її видачі протягом трьох місяців з дня надходження документів, зазначених у частині другій цієї статті. Для перевірки інформації про іноземних юридичних осіб або фізичних осіб - іноземців, включених до структури власності юридичної особи, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, строк розгляду документів становить шість місяців.

Результат надання: Ліцензія

Способи отримання результату: Письмове повідомлення про прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії (з доданням копії відповідного рішення) надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії та відповідних документів)

Підстави для відмови: Відсутні

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: