Анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності

Назва послуги: Анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: НКЦПФР у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата установленого зразка про анулювання ліцензії з доданням усіх документів, повинна у строк не пізніше 30 календарних днів від дати надходження заяви про анулювання ліцензії та цих документів прийняти рішення про анулювання ліцензії

Результат надання: Рішення НКЦПФР

Способи отримання результату: Письмове повідомлення (лист) підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про анулювання ліцензії та відповідних документів про прийняття рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні (з доданням копії відповідного рішення), надсилається (видається) ліцензіату. Одночасно на поданому оригіналі бланка ліцензії органом ліцензування ставиться штамп щодо її анулювання і бланк ліцензії повертається юридичній особі (рекомендованим листом)

Підстави для відмови: Відсутні

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: