Видача завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин

Назва послуги: Видача завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин

Адміністративний збір: 200 грн.

Строк надання послуги: у місячний строк.

Результат надання: Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин

Способи отримання результату: Якщо права на сорт набувають кілька осіб, то свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин видаються особі, яка зазначена в заявці першою, якщо договором між заявниками не передбачено інше. Іншим заявникам за їх клопотанням та при сплаті відповідного збору видаються завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин.

Підстави для відмови: Ненадходження плати за видачу копії свідоцтва; невідповідність плати за видачу копії свідоцтва встановленому розміру.

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: