Надання погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладалися за рахунок державних коштів

Назва послуги: Надання погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладалися за рахунок державних коштів

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: не визначений

Результат надання: Рішення щодо списання виноградників затверджується наказом Мінекономіки, а відмова в наданні такої згоди – у формі листа.

Способи отримання результату: Поштою або отримання відповіді на руки.

Підстави для відмови: 1. Суб’єктом господарювання не подано повного пакета документів, передбаченого пунктом 6 Положення, а також за наявності у зазначених документах недостовірної інформації. 2. У техніко-економічному обґрунтуванні необхідності списання багаторічних насаджень відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання багаторічних насаджень. 3. Відповідно до законодавства заборонено розпорядження багаторічними насадженнями

Порядок оскарження: Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: