Видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів

Назва послуги: Видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів

Адміністративний збір: 93 грн.

Строк надання послуги: Протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви.

Результат надання: Видача свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів або листа з обґрунтуванням причин відмови в його видачі.

Способи отримання результату: Особисте звернення суб’єкта звернення або уповноваженої ним особи до суб’єкта надання адміністративної послуги.

Підстави для відмови: Подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакета документів; невідповідність конструкції та (або) спеціального обладнання транспортного засобу встановленим вимогам, у тому числі наказу Міністерства внутрішніх справ Українивід 26 липня 2004 року № 822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів»,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1040/9639; виявлення в документах, поданих власником транспортного засобу або його уповноваженим представником, недостовірних відомостей (невідповідність транспортних засобів даним, що вказані у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу); невідповідність установленим вимогам документів, наданих суб’єктом звернення. .

Порядок оскарження: Оскаржується в порядку, встановленому чинним законодавством.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: