Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Назва послуги: Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Адміністративний збір: 95 гривень 00 копійок

Строк надання послуги: 10 днів

Результат надання: Видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

Способи отримання результату: Видача одержувачеві адміністративної послуги погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів або надсилання листа з обґрунтуванням причини відмови в його видачі.

Підстави для відмови: Подання перевізником не у повному обсязі документів, необхідних для одержання дозволу; виявлення в документах, поданих перевізником, недостовірних відомостей.

Порядок оскарження: У встановленому законодавством України порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: