Повторне прийняття іспитів з Правил дорожнього руху та навичок керування транспортними засобами

Назва послуги: Повторне прийняття іспитів з Правил дорожнього руху та навичок керування транспортними засобами

Адміністративний збір: 26 грн. (без урахування вартості бланкової продукції)

Строк надання послуги: Протягом робочого дня з моменту одержання заяви.

Результат надання: Видача екзаменаційного листа, у якому проставляється відмітка про складення чи не складення іспитів.

Способи отримання результату: Особисте звернення до суб’єкта надання адміністративної послуги з наданням повного пакету документів у паперовому вигляді.

Підстави для відмови: Подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакета документів; надані суб'єктом звернення документи містять недостовірні відомості та/або ознаки підробки; встановлення факту, що суб'єкт звернення позбавлений права керування транспортними засобами; невідповідність персональних даних суб'єкта звернення; суб'єкт звернення не склав теоретичний або практичний іспит; в результаті перевірки за Єдиним державним реєстром МВС встановлено, що суб’єкт звернення та/або подані документи перебувють в розшуку.

Порядок оскарження: Оскаржується в порядку, встановленому чинним законодавством.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: