Продовження строку перебування на території України іноземцям та особам без громадянства

Назва послуги: Продовження строку перебування на території України іноземцям та особам без громадянства

Адміністративний збір: Державне мито – 17 грн. (1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян). Послуга – 44,85 грн.

Строк надання послуги: Не більш трьох робочих днів. У разі необхідності здійснення додаткових перевірок цей строк може бути продовжений до 10, а у випадку подання документів для прийняття рішення до ДМС – 14 календарних днів.

Результат надання: Штамп у паспорті про продовження строку перебування на території України.

Способи отримання результату: Особисто іноземцем або особою без громадянства

Підстави для відмови: Рішення про відмову в продовженні строку перебування іноземця та особи без громадянства на території України приймається в разі: 1) необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку; 2) необхідності охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні; 3) коли паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі; 4) подання іноземцем та особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей чи підроблених документів; 5) коли виявлено факти невиконання іноземцем та особою без громадянства рішення суду чи органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну; 6) коли є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець та особа без громадянства мають інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету перебування в Україні або вони не подали відповідного підтвердження; 7) відсутності в іноземця та особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період перебування або відповідних гарантій приймаючої сторони.

Порядок оскарження: До ДМС або до суду

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: