Видача повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновку на транскордонне перевезення відходів, у разі коли вони містять матеріали, в кількості достатній для виявлення ними небезпечних властивостей (при експорті небезпечних відходів)

Назва послуги: Видача повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновку на транскордонне перевезення відходів, у разі коли вони містять матеріали, в кількості достатній для виявлення ними небезпечних властивостей (при експорті небезпечних відходів)

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Повідомлення протягом 60 календарних днів з моменту подання заяви у разі відсутності зауважень; висновку на транскордонне перевезення відходів, у разі коли вони містять матеріали, в кількості достатній для виявлення ними небезпечних властивостей протягом 10 робочих днів з моменту подання заяви у разі відсутності зауважень.

Результат надання: 1. Видача повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів у разі коли відходи відносяться до розділу А Жовтого переліку відходів і мають одну чи більше небезпечних властивостей та містять матеріали наведені у додатку 2 до Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості. 2. Видача висновку на транскордонне перевезення відходів, у разі коли вони містять матеріали, в кількості достатній для виявлення ними небезпечних властивостей. 3. Мінприроди може висунути заперечення або додаткові вимоги, а також зажадати надання додаткової інформації. 4. Відмова у наданні письмової згоди (висновку/повідомлення).

Способи отримання результату: Особисто заявникові або представнику за довіреністю або надсилається заявникові поштою.

Підстави для відмови: Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання повідомлення або висновку; відсутність повідомлення всіх заінтересованих держав, як це передбачено Положенням; відсутність згоди всіх заінтересованих держав, як це передбачено Положенням; - у разі згоди, яка була отримана від заінтересованих держав шляхом фальсифікації, перекручення чи обману; - у разі транскордонного перевезення способом, який призводить до навмисного видалення (наприклад скиду) небезпечних відходів на порушення Положення і відповідних норм міжнародного права; - забороняється ввезення в Україну небезпечних відходів з метою їх зберігання чи захоронення.

Порядок оскарження: У порядку адміністративного судочинства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: