Видача свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей

Назва послуги: Видача свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: 30 календарних днів з дня отримання заяви (клопотання)

Результат надання: Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України або письмове повідомлення про відмову в його видачі

Способи отримання результату: Видається в письмовому вигляді безпосередньо заявнику або надсилається поштою

Підстави для відмови: 1. Подання суб’єктом звернення неповного пакета документів, що додаються до заяви, згідно із встановленим вичерпним переліком. 2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом звернення, недостовірних відомостей. 3. Згідно з висновком державної експертизи культурних цінностей предмет не є культурною цінністю. 4. Відсутні гарантії щодо забезпечення надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін. 5. Згідно з висновком державної експертизи культурних цінностей заявлені для тимчасового вивезення культурні цінності в такому стані, що не можна змінювати умови їх зберігання. 6. Культурні цінності є предметом спору щодо права власності на них. 7. Страхова вартість культурних цінностей, заявлених для тимчасового вивезення, не відповідає їх реальній вартості. 8. Культурні цінності, заявлені для тимчасового вивезення, перебувають в розшуку. 9. У державі, до якої передбачено здійснити тимчасове вивезення культурних цінностей, сталося стихійне лихо, виникли збройні конфлікти, введено надзвичайний стан або існують інші обставини, що перешкоджають забезпеченню надійного зберігання і поверненню культурних цінностей, які тимчасово вивозяться в цю державу (стаття 25 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», стаття 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»).

Порядок оскарження: Судовий (адміністративне судочинство)

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: