Проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються судами, а також на призначених для використання на території іноземних держав документах, що оформлюються нотаріусами

Назва послуги: Проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються судами, а також на призначених для використання на території іноземних держав документах, що оформлюються нотаріусами

Адміністративний збір: Для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян; для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Від унесення плати звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставлення апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.

Строк надання послуги: Строк розгляду документів, поданих для проставлення апостиля, становить один робочий день. Строк розгляду документів, поданих для проставлення апостиля, може бути продовжено Міністерством юстиції України: 1) до трьох робочих днів - у зв’язку з поданням кількості документів, що не може бути опрацьована працівниками Міністерства юстиції України, відповідальними за проставлення апостиля з поважних причин (хвороба, звільнення, довготривала відпустка, технічні причини, для усунення яких необхідний додатковий час, тощо); 2) до двадцяти робочих днів - у зв’язку з необхідністю отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа; додаткової інформації або роз'яснень, у тому числі, якщо справжність поданого документа викликає сумнів.

Результат надання: 1. Проставлення апостиля на офіційних документах. 2. Відмова у проставленні апостиля на офіційних документах.

Способи отримання результату: Документи, подані для проставлення апостиля видаються тільки особі, яка їх подавала. У разі неможливості отримання такою особою документів їх видача можлива тільки на підставі довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження діяти від імені цієї особи. В разі відмови у проставленні апостиля, документи повертаються особі, яка їх надала.

Підстави для відмови: У проставленні апостиля на документі відмовляється, якщо: - документ призначається для використання в країні, яка не приєдналася до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 року або є учасницею Конвенції, але висловила заперечення проти приєднання України відповідно до статті 12 Конвенції; - текст документа неможливо прочитати внаслідок пошкодження; - документ написаний чи підписаний олівцем або отриманий через засоби факсимільного зв'язку; - у документі є незастережені виправлення або дописки; - Міністерство юстиції України не має повноважень на проставлення апостиля на цьому документі; - підпис особи, яка підписала документ, відбиток печатки та/або штампа не відповідають наявним у Міністерстві юстиції України зразкам підпису, відбитка печатки та/або штампа на документі.

Порядок оскарження: Відмова у проставленні апостиля може бути оскаржена в суді у порядку, встановленому законом.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: