Переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Назва послуги: Переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі – переоформлення свідоцтва) видається Мін’юстом України не пізніше ніж на десятий робочий день з дня надходження заяви про переоформлення свідоцтва та документів, що до неї додаються.

Результат надання: Видача переоформленого свідоцтва або відмова у переоформленні свідоцтва.

Способи отримання результату: Про видачу переоформленого свідоцтва арбітражний керуючий повідомляється шляхом розміщення не пізніше наступного робочого дня з дня видачі відповідного наказу Мін’юсту на офіційному веб-сайті Мін’юсту. Переоформлене Свідоцтво вручається особисто арбітражному керуючому, або його представнику за довіреністю. У випадку, якщо арбітражний керуючий, або його представник за довіреністю протягом тридцяти календарних днів з дня видачі наказу Мін’юсту про видачу переоформленого свідоцтва на його ім'я не звернувся до Мін'юсту для його вручення, свідоцтво надсилається рекомендованим листом на адресу арбітражного керуючого.

Підстави для відмови: Заява про переоформлення свідоцтва залишається без розгляду, якщо вона подана без передбачених законодавством документів або якщо подані документи оформлені з порушенням встановлених вимог.

Порядок оскарження: В порядку адміністративного судочинства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: