Видача дозволу на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу

Назва послуги: Видача дозволу на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Якщо використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу не потребує затвердження лімітів і внесення до бюджету плати, то Мінекобезпеки видає дозволи на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу протягом трьох тижнів з часу одержання від користувачів заявки. В інших випадках, а також у разі потреби одержання експертних висновків дозволи видаються протягом двох тижнів з часу встановлення ліміту та одержання від користувача документа, що засвідчує внесення плати та позитивного експертного висновку

Результат надання: 1. Видача дозволу на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу. 2. Відмова у видачі дозволу на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу.

Способи отримання результату: Особисто за довіреністю або поштою

Підстави для відмови: Подання заявником документів з порушенням вимог Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, затверджених наказом Мінекобезпеки від 26 травня 1999 року № 115, зареєстрованим в Мін’юсті України від 9 вересня 1999 року № 608/3901. У разі коли користувачі, без поважних причин, не повернули за місцем видачі використані дозволи або не подали звіти про їх використання.

Порядок оскарження: В судовому порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: