Видача дозволу на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

Назва послуги: Видача дозволу на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Протягом 45 днів після надходження клопотання

Результат надання: 1.Видача дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів; 2. Відмова у видачі дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів.

Способи отримання результату: Особисто, за довіреністю або поштою

Підстави для відмови: Надходження науково обґрунтованої інформації про небезпеку генетично модифікованих організмів для здоров'я людини або навколишнього природного середовища під час їх використання за призначенням; виявлення у клопотанні та документах, які подаються разом з ним, недостовірних відомостей; порушення вимог до оформлення і змісту клопотання та/або подання необхідних документів у неповному обсязі.

Порядок оскарження: В судовому порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: