Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів

Назва послуги: Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 14 робочих днів

Результат надання: Оприлюднення на офіційному вебсайті суб'єкта надання адміністративної послуги інформації про укладення договорів. Повідомна реєстрація колективного договору.

Способи отримання результату: Галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації Мінекономіки, а колективні договори, територіальні угоди іншого рівня - районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних та міських рад. Повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення до них змін і доповнень. Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації угоди (договору), повертати на доопрацювання, витребовувати додаткові документи та встановлювати вимоги до оформлення угод (договорів). Примірник угоди (договору), поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігається в реєструючому органі до заміни новою угодою (договором). Повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення до них змін і доповнень. Сторони угоди (договору) подають реєструючому органу на повідомну реєстрацію примірник угоди (договору) разом із додатками та супровідним листом у вигляді: - оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками - або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, - або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою. Сторони угоди додають також інші документи відповідно або в паперовому, або в електронному вигляді. Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження угоди (договору) до реєструючого органу. Під час повідомної реєстрації орган вносить відповідний запис до реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них (додаток). Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації угоди (договору) реєструючий орган письмово інформує про це суб’єкта, який подав на реєстрацію угоду (договір). Реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та щомісяця оновлює реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності), а також перелік підприємств, установ, організацій, для яких є обов’язковими положення угоди (в разі його подання сторонами). Текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням.

Порядок оскарження: Згідно діючого законодавства у судовому порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: