Відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Назва послуги: Відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: П’ять робочих днів з дня отримання заяви про відновлення дії ліцензії повністю.

Результат надання: Наказ Мінекономіки про відновлення ліцензії, який розміщується на сайті Мінекономіки (www.mе.gov.ua) у розділі “Діяльність”, рубриці “Трудова міграція”, підрубрики “Посередництво у працевлаштуванні за кордоном”, не пізніше робочого дня, наступного за дем прийняття.

Способи отримання результату: За вибором здобувача ліцензії: 1) нарочно; 2) поштовим відправленням (орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії). Орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви приймає рішення про відновлення дії ліцензії повністю або частково. Запис щодо рішення органу ліцензування про відновлення дії ліцензії повністю або частково вноситься до ліцензійного реєстру наступного робочого дня після його прийняття.

Підстави для відмови: 1. Заява про відновлення дії ліцензії повністю: - підписана особою, яка не має на це повноважень; - оформлена із порушенням вимог Закону, або не містить даних, які обов’язково вносяться до неї згідно із Законом. 2. Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про ліцензіата (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення; відомості про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю; у разі застосування санкції надається також інформація про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Порядок оскарження: Відповідно до статті 5 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності” здобувач ліцензії має право подати апеляцію щодо прийнятого органом ліцензування рішення до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування (Державна регуляторна служба України). Форма подачі апеляції є довільною. До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість. Апеляції розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення. Розпорядження про задоволення апеляції чи про відхилення апеляції надсилаються відповідному органу ліцензування та здобувачеві ліцензії протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: