Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Назва послуги: Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: П’ять робочих днів з дня отримання заяви про зупинення дії ліцензії повністю

Результат надання: Наказ Мінекономіки про зупинення ліцензії, який розміщується на сайті Мінекономіки (www.mе.gov.ua) у розділі “Діяльність”, рубриці “Трудова міграція”, підрубрики “Посередництво у працевлаштуванні за кордоном”, не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття.

Способи отримання результату: За вибором здобувача ліцензії: 1) нарочно; 2) поштовим відправленням (орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії).

Підстави для відмови: Подання заяви про зупинення дії ліцензії повністю після видання Мінекономіки наказу про проведення перевірки додержання цим ліцензіатом Ліцензійних умов і до закінчення строку: - перевірки та усунення порушень Ліцензійних умов; - протягом 30 робочих днів після закінчення спливу строку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку Мінекономіки наказу про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов).

Порядок оскарження: Відповідно до статті 5 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності” здобувач ліцензії має право подати апеляцію щодо прийнятого органом ліцензування рішення до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування (Державна регуляторна служба України). Форма подачі апеляції є довільною. До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість. Апеляції розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення. Розпорядження про задоволення апеляції чи про відхилення апеляції надсилаються відповідному органу ліцензування та здобувачеві ліцензії протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: