Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку

Назва послуги: Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Відповідно до закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Результат надання: Анулювання ліцензії

Способи отримання результату: Особисто та за довіреністю, поштою.

Підстави для відмови: 1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакету ліцензії, необхідних для одержання документів згідно із встановленим вичерпним переліком. 2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей. 3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Порядок оскарження: Заявник має право оскаржити рішення в порядку, установленому чинним законодавством

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: