Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Назва послуги: Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 3 робочих дня

Результат надання: Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства із внесеними змінами

Способи отримання результату: Для внесення змін до дозволу роботодавець особисто або через уповноважений ним орган чи особу подає регіональному центру зайнятості заяву та документи не пізніше ніж як за 30 днів після виникнення обставин, передбачених частиною першою статті 42-5 Закону України „Про зайнятість населення”: - зміна найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізація або виділ юридичної особи - роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем; - оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства; - зміна назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

Підстави для відмови: Рішення про відмову у внесенні змін до дозволу приймається у разі: - неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим; - подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 42-6 Закону України „Про зайнятість населення”: - відсутності у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

Порядок оскарження: Рішення про відмову у внесенні змін до дозволу може бути оскаржене до Державної служби зайнятості (Центрального апарату) або до суду.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: