Анулювання на підставі заяви ліцензіата ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу

Назва послуги: Анулювання на підставі заяви ліцензіата ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Строк прийняття рішення про анулювання ліцензії становить 5 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про анулювання ліцензії

Результат надання: Рішення НКРЕКП про анулювання ліцензії

Способи отримання результату: Рішення органу ліцензування оформлюється постановою та оприлюднюється на офіційному веб-сайті: www.nerc.gov.ua

Підстави для відмови: Не є підставою для анулювання ліцензії заява ліцензіата про анулювання його ліцензії, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку: перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності); у тридцять робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов)

Порядок оскарження: Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: