Видача дозволів на придбання вибухових матеріалів для юридичних осіб

Назва послуги: Видача дозволів на придбання вибухових матеріалів для юридичних осіб

Адміністративний збір: 270 гривень

Строк надання послуги: У тридцятиденний строк з дати одержання заяви про видачу дозволу на придбання вибухових матеріалів, на які поширюється дозвільна система.

Результат надання: Видача дозволу на перевезення вибухових матеріалів для юридичних осіб.

Способи отримання результату: Видача одержувачеві адміністративної послуги дозволу, або надсилання листа з обґрунтуванням причини відмови в його видачі.

Підстави для відмови: 1) відсутність повного пакету документів; 2) відсутність платіжного документа (квитанції), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Порядок оскарження: Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: