Видача дозволу на реекспорт товарів українського походження

Назва послуги: Видача дозволу на реекспорт товарів українського походження

Адміністративний збір: Для одержання дозволу на реекспорт товарів українського походження іноземному суб'єкту господарської діяльності необхідно подати копію платіжного доручення (з відміткою банку про сплату) про перерахування до Державного бюджету України суми відшкодування вивізного (експортного) мита згідно із пунктом 1.4 Положення про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10.02.2004 № 52

Строк надання послуги: 15 робочих днів розглядаються подані документи та приймається рішення про видачу дозволу або відмову в його видачі.

Результат надання: Дозвіл на реекспорт товарів українського походження.

Способи отримання результату: Дозвіл видається в одному примірнику і скріплюється гербовою печаткою Міністерства. Дозвіл видається особі, яка має належним чином оформлене доручення на його одержання. Про видані дозволу на реекспорт товарів українського походження Міністерство інформує уповноважені органи іноземної країни, з митної території якої здійснюється реекспорт цих товарів.

Підстави для відмови: Рішення про відмову у видачі дозволу може бути прийнято в разі: подання документів з порушенням вимог , зазначених у розділі 2 Положення про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10.02.2004 № 52; виявлення в поданих документах недостовірної інформації; застосування демпінгових цін або інших елементів недобросовісної торгової практики, що завдають шкоди економічним інтересам України; наявності обмежень з боку третіх країн щодо ввезення на їх митну територію відповідних товарів; застосування до однієї із сторін зовнішньоекономічного договору (контракту) на момент звернення спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"; У разі відмови у видачі дозволу заявнику надсилається лист з обґрунтуванням причин відмови.

Порядок оскарження: Суб’єкт господарювання має право повторно звернутися до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з проханням про видачу дозволу, усунувши причини відмови.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: