Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Назва послуги: Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Відповідно до частини 15 статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" відомості про переоформлення ліцензії вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення.

Результат надання: Ліцензія

Способи отримання результату: Набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру відомості щодо прийняття рішення про видачу ліцензії на наступних робочий день розміщуються на офіційному веб-сайті СБ України в підрозділі “Ліцензування. Рішення органу ліцензування” розділу “Нормативно-правова база” вкладці “Про СБ України”.

Порядок оскарження: Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 5 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування здійснює Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування.