Звуження провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Назва послуги: Звуження провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Відповідно до частини 8 статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" на підставі заяви про звуження господарської діяльності орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дати її надходження приймає рішення про звуження провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Результат надання: Ліцензія

Способи отримання результату: Відповідно до частини десятої статті 15 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” дані про рішення органу ліцензування щодо розширення або звуження виду господарської діяльності ліцензіата вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру відомості щодо прийняття рішення про видачу ліцензії на наступний робочий день розміщуються на офіційному веб-сайті СБ України в підрозділі "Ліцензування. Рішення органу ліцензування" розділу "Нормативно-правова база" вкладці "Про СБ України"

Підстави для відмови: Підстави для відмови передбачені частиною 3 статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Порядок оскарження: Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 3 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування здійснює Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування.