Отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Назва послуги: Отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Адміністративний збір: За надання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі – 0,05 мінімальної заробітної плати, що складає 60,90 грн.; за надання виписки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі – 0,02 мінімальної заробітної плати, що складає 24,36 грн.; за надання витягу та довідки в електронній формі – 75 відсотків плати за надання витягу, довідки з Єдиного державного реєстру, що складає 45,68 грн.; за надання виписки в електронній формі – 75 відсотків плати за надання виписки з Єдиного державного реєстру, що складає 18,27 грн. Безоплатний доступ до актуальних на момент запиту відомостей Єдиного державного реєстру забезпечується через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру Міністерства юстиції України за адресою (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування. органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через веб-сайт Міністерства юстиції України у визначеному ним порядку.

Результат надання: Отримання відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Способи отримання результату: 1) у паперовій формі державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у вигляді: витягу; довідки; виписки; 2) в електронній формі: державним реєстратором через Реєстраційний портал (https://kap.minjust.gov.ua) у вигляді виписки, витягу та довідки, засвідчених його електронним цифровим підписом; програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру (https://usr.minjust.gov.ua/ua/extractedr) у вигляді виписки щодо юридичної особи; витягу та довідки; доступу до відомостей з Єдиного державного реєстру; у форматі бази даних або в іншому форматі відповідно до договору між технічним адміністратором та бюро кредитних історій або банком.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: